par LSA

Latvijas Sociologu asociācijas darbības mērķi ir veicināt

  • Latvijas sociologu profesionālo izaugsmi un kvalifikācijas paaugstināšanu
  • sociologu sociālo lomu izpildi
  • socioloģijas profesionālās darbības kodeksu ievērošanu
  • socioloģijas prestižu sabiedrībā
  • sabiedrības objektīvu informēšanu par pētījumu rezultātiem
  • Latvijas sociologu līdzdalību starptautiskajās sociologu organizācijās

 

Latvijas Sociologu asociācijas valde (2016-2017)

Baiba Bela, valdes priekšsēdētāja (LU SZF Socioloģijas nodaļa, Rīga)
Oksana Žabko (Baltic Institute of Social Sciences, Rīga)
Ieva Strode (Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS, Rīga)
Miķelis Grīviņš (Baltic Studies Centre, Rīga)
Jānis Daugavietis (LKA Zinātniskās pētniecības centrs, Rīga)
Inta Mieriņa (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, Rīga)
Andrejs Ivanovs (RSU Statistikas laboratorija, Rīga)