ētika

  • Latvijas sociologu ētikas kodekss
  • ICC/Esomar kodekss
  • ICC/Esomar vadlīnijas